Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií

dokumenty

Tato internetová stránka („Stránka“) je provozována společností Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“ nebo „my“) za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“) Stránky.

Tato Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií („Informace“ nebo „Prohlášení“) vysvětluje, jak prostřednictvím webových technologií zpracováváme osobní údaje o Vás. Toto Prohlášení obsahuje zejména (i) jaké webové technologie může tato Stránka používat, (ii) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem a za jakými účely tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu a kam tyto údaje případně předáváme a (v) jak tyto údaje chráníme a jaké máte práva v souvislosti se zpracováním.

Toto Prohlášení můžeme v průběhu času aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a v případě podstatných změn budete upozorněn(a).

Jaké webové technologie může tato Stránka používat:


My stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší Stránce, můžeme používat různé technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte Stránku, a tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“).

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde:

Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Upozorňujeme, že se změny nastavení vždy týkají jen daného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče, musíte nastavení také změnit odděleně. Mimoto můžete cookies ze svého paměťového média kdykoli vymazat. Další informace získáte ve funkci pomocí svého prohlížeče nebo operačního systému.

Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno. Upozorňujeme, že Stránka je nastavena na práci s povoleným použitím cookies, a proto některé vlastnosti Stránky nemusejí správně fungovat, pokud bude použití cookies odmítnuto.

IP adresa

IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty

Analytické skripty jsou malé části počítačového kódu, prostřednictvím kterých je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování, zda uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytovat získané informace třetí straně - poskytovateli počítačového kódu.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek